Coaching av ledningsgrupper

I situationer där ledningen är klar över sitt mål och lednigen önskar stöd i processen att nå sitt mål på utsatt tid och där ledningen vet att det finns frågor som kommer att kräva en del förbererdande arbete får ledningen genom coaching en tydligare agenda med tidsatta, strukturerade och kreativa möten som leder fram till önskat resultat på ett effektivt, utvecklande och vinnande sätt.

För mer information var vänlig kontakta: catharina.ulfsparre@millefolium.se